maandag 2 mei 2016

Westering Women Block 4 Lone Elm

 Block 4 Westering Women  Lone Elm (12 inch)

Dit is alweer blok nummer 4 uit de serie Westering Women, die Barbara Brackman heeft bedacht als eerbetoon aan de vrouwen die in het midden van de 19e eeuw, samen met hun gezinnen meestal, van het Oosten naar het Westen van de V.S. trokken op zoek naar een beter leven. Dit was een tocht van 4 tot 6 maanden in een huifkar.

Even een kleine technische uitweiding wat het naaien betreft. Voordat ik ga naaien, haal ik eerst alle hoeken van 45 graden eraf met de corner trimmer. Daarna worden alle patches op de juiste plaats gelegd, zodat ik ze onderling niet verwissel. Voor de dames die blok 4 van Westering Women gaan bestellen heb ik weer foto's gemaakt van de volgorde waarin ik heb genaaid.
Alle voorafgaande blokken zijn nog te bestellen. De kosten per blok zijn 12,50 euro, dat is inclusief stofjes, patroon en porto. Voor Belgie is dat 13,50 in verband met de hogere porto.
U stuurt een mailtje naar rietjevanslagmaat@gmail.com 


Al snel na het begin van de reis in de huifkarren moesten de pioniers kiezen tussen een noordelijke en een zuidelijke route. De noordelijke was het meest populair en eindigde in Oregon of California. De zuidelijke ging naar New Mexico. De tocht ging in het begin voor een groot deel over de prairie, waar natuurlijk niet veel bomen voorkwamen. Een boom was een zeldzaamheid. Vandaar de naam voor Block 4, Lone Elm (eenzame Iep of Olm). Voor alle zekerheid heb ik hieronder maar een foto van een Iep gezet.

Voorraden voor zo'n lange tocht waren essentieel en werden gekocht op de plaats waar de reis begon, nadat ze op die plaats vaak per boot waren aangekomen via de rivier de Missouri.
Ik heb in een boek over die tijd een lijst gevonden van materialen die gekocht moesten worden voor 3 personen. Het is natuurlijk een gemiddelde lijst:
- vier ossen      $200,-
- 1 kar + huif   $100,-
- 3 geweren     $  60,-
- 3 pistolen      $  45,-
- bacon            $  30,-
- 5 zak meel    $  20,-
- klein mater.   $100,-
- 1 muilezel     $  50,-
- kaarsen/zeep $    5,-
--------------------------
totaal              $ 600,-   Deze  600 dollar was in die tijd natuurlijk een groot bedrag waarvoor jaren gespaard was of waarvoor leningen waren afgesloten. Het betekende vaak dat mensen aan het eind van hun reis straatarm aankwamen.